PLZEŇSKÁ SPORTOVNÍ UNIE

Restart sportu! - výklad k novým opatřením účinným od 12. dubna 2021

9.04.2021

 Vážení sportovní přátelé,   na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN a č. j. MZDR...

ČUS očekává od pondělí částečné otevření sportu a připravuje podrobný výklad

8.04.2021

Vážení sportovní přátelé,   ČUS ověřuje v součinnosti s NSA na Ministerstvu zdravotnictví výklad posledních vydaných mimořádných opatření s účinností od 12. dubna...

Amatérské a mládežnické soutěže házené jsou pro sezónu 2020/2021 zrušeny

6.04.2021

Exekutiva ČSH rozhodla na jednání dne 30. března 2021 o zrušení soutěžního ročníku 2020/2021 v amatérských a mládežnických soutěžích. Důvodem je přetrvávající nepříznivá...

Zpravodaj ČUS č. 03/2021

30.03.2021

Vážení sportovní přátelé, nové informace ze sportovního prostředí přináší březnový Zpravodaj ČUS 03/2021   Zpravodaj ČUS 03_2021     3  Výkonný...

Informace a doporučený postup pro TJ/SK k povinnosti testování zaměstnanců

25.03.2021

Vážení sportovní přátelé,   k novému opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN , které stanovuje povinnost pro spolky začít od 6. dubna 2021...

Soubory ke stažení


Nemožnost konání valné hromady spolku


Vzor jednacího řádu per rollam


Vzor jednacího řádu per rollam_volební valná hromada


Návod na převod sportovců a trenérů z IS ČUS do Rejstříku NSA


Návod na aktualizaci členské základny v IS ČUS


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu