Aktuality

22.11.2018

Členské příspěvky pro rok 2018

Vážení sportovní přátelé,

 

na základě rozhodnutí VV PSU a souhlasu RK PSU ze dne 19.11.2018 si Vás dovolujeme požádat o zaplacení členského příspěvku za každou organizaci sdruženou v Plzeňské sportovní unii, a to ve výši 1,- Kč za každého člena registrovaného ke dni 31.12.2017.

 

Toto rozhodnutí je v souladu se stanovami České unie sportu z.s. a schváleným usnesením z 23. valné hromady PSU, která se konala dne 2.11.2017.

 

Platbu proveďte na č.ú. 4030311/0100 pod variabilním číslem org. ID TJ/SK.

Termín splatnosti:  15.12.2018

 
 

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář