Aktuality

5.02.2019

Vyúčtování programu MŮJ KLUB 2018 - termín podání do 15.2.2019

Formuláře pro vyúčtování a finanční vypořádání programu MŮJ KLUB 2018 včetně manuálu jsou k dispozici na stránkách MŠMT: www.msmt.cz

 

Doporučujeme pro vyúčtování dotace využít jako Přílohu č. 2 formulář v xls podobě. Jedná se o upravený formulář, který vychází z word formátu MŠMT. Obsahuje požadované údaje a je rozšířen o identifikační údaje příjemce dotace a automaticky provádí matematické operace a eliminuje tak možnost uvedení chybných údajů.

 

Ke stažení zde: Příloha č. 2_soupis mzdových nákladů v xls

 

Před odesláním vyúčtování v listinné podobě je nezbytně nutné nahrát podklady do systému IS Sport. 

 

Termín podání vyúčtování je do 15. února 2019.

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář