Aktuality

25.08.2015

Změna stanov

V následující rubrice „Změna stanov-poznatky z praxe“ Vás informujeme o aktuálních poznatcích, novinkách a neočekávaných komplikacích, které mohou nastat při přechodu sportovních klubů na požadavky nového občanského zákoníku.


Zákon ponechává spolkům čas 2 roky, tedy do 1. 1. 2016, na uvedení názvu spolku do souladu s OZ a 3 roky, tedy do 1. 1. 2017, na uvedení stanov do souladu s OZ, přičemž ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními OZ, pozbývají platnost s účinností zákona. Nedojde-li ve stanoveném termínu k úpravě stanov spolku a zapsání zákonem stanovených údajů do veřejného rejstříku, hrozí spolku zrušení. Samotný proces zápisu spolku, potažmo změny zapsaných údajů, je poměrně složitý a vyžaduje doložení zapisovaných údajů řadou dokumentů (např. souhlasem vlastníka s umístěním sídla spolku, souhlasem zapisované osoby se zápisem do spolkového rejstříku nebo rozhodnutím o volbě orgánů). Nenechávejte úpravy stanov na poslední chvíli!


Zápis vedlejší hospodářské činnosti do spolkového rejstříku


Tento případ se týká pouze těch spolků, které aktivně provozují živnostenské podnikání a mají vydaný živnostenský list / koncesi. Do spolkového rejstříku se totiž zapisuje jako doplňující údaj i předmět provozovaného živnostenského podnikání. Přestože se nejedná podle občanského zákoníku o povinnou náležitost stanov, některé rejstříkové soudy vyžadují, aby byl předmět živnostenského podnikání, které spolek aktivně provozuje, uveden přímo ve stanovách. I když v tomto směru není výklad ještě ustálen, lze předpokládat, že praxe se nakonec přikloní k tomu, že skutečně bude třeba tyto údaje ve stanovách mít.


Z tohoto důvodu je třeba doporučit těm spolkům, kterých se to týká, aby si předmět živnostenského podnikání do stanov uvedly, ale kompetenci ke změně stanov v tomto bodě přiznaly výboru (nebo jinému operativnímu orgánu). Je také třeba pečlivě dbát na to, aby předmět živnostenského podnikání byl uveden naprosto přesně a odpovídal názvům uvedeným v živnostenském zákoně.


Příklad úpravy:
SK/TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


SK/TJ jako vedlejší hospodářskou činnost spo- čívající v podnikání provozuje níže uvedené živnosti, ke kterým má příslušná živnostenská oprávnění. Předmětem podnikání SK/TJ tedy je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poznámka: Pod výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona spadají např. tyto obory: velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, reklamní činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Ve stanovách tedy pro všechny tyto případy postačí uvést jako předmět podnikání pouze Výroba, obchod a služby „neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.


Úprava kompetence ohledně změny stanov ve vzorových stanovách:
Do působnosti valné hromady náleží zejména:
rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK/TJ; rozhodnutí o změně sídla a rozhodnutí o změně předmětu podnikání však náleží do působnosti výkonného výboru.


Vzorové stanovy jsou k dispozici na Okresních sdruženích ČUS a jejich seznam s kontakty naleznete na webových stránkách ČUS (http:// www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html)


Legislativně právní odbor ČUS

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář