Aktuality

11.11.2016

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT 2017 a další

 

Na stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 byl uveřejněn dotační program pro rok 2017 a další.
Jednotlivé dotační programy kromě programu IV. budou zadávány prostřednictvím Informačního systému MŠMT http://is-sport.msmt.cz/.
Program IV. ( provoz a údržba ) bude opět jako v minulých letech podávána prostřednictvím naší organizace Plzeňské sportovní unie.
 
Žádáme všechny případné žadatele o důkladné prostudování jednotlivých programů.
Většiny našich TJ/SK se týká především program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech

 


Prezentace o užívání IS systému byla zasílána emailem, popřípadě lze o ni požádat na emailu psucus@volny.cz, dále ve spolupráci PKO a Sportovní unie Karlovarska, z.s. byl vytvořen zjednodušený návod na podání žádosti programu VIII., který je viz níže:


Návod na podání žádosti MŠMT program VIII. r. 2017

 

 1. krok - REGISTRACE na: http://is-sport.msmt.cz/ - registrace do systému – pouze jednou!!!! Na email, který zadáte do registrace, Vám přijde přihlašovací jméno – Vaše IČO  a vaše heslo, které si po prvním přihlášení změníte.

 

 2. krok - ÚDAJE O ORGANIZACI (viz žlutá část)

  1. - otevřete  a začnete vyplňovat všechny kolonky v levé části
  • Nastavení uživatele
  • Změna hesla
  • Nastavení organizace – při výběru právní subjektivity vyberte Spolek dle zákona                                                                                             89…. – vyberete rozkliknutím v pravém rohu
    • Charakteristika - nutné změnit na TJ/SK – opět vyberete rozkliknutím v pravém rohu, název mez. Sport. Federace nevyplňujete, ale do počtu členů musíte vepsat 0   – jinak Vás to dál nepustí

- Dokumenty organizaceveškeré níže uvedené dokumenty musí být vloženy do elektronické žádosti                                                                                                                                                                    :

        - aktuální stanovy – registrační název uvedený v žádosti o dotaci musí

                                         být shodný s názvem uvedených ve stanovách,

        -       potvrzení o vedení bankovního účtu ne starší 3 měsíce

        -       výpis z veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce

        -       řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok podepsanou statutárním orgánem

           (vzor Výroční zprávy jste obdrželi již 9. 11. 2016)

        -       rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity.

        -       Rozvaha

        -       Výkaz zisku  a ztráty – respektive přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích

        -        Jmenný seznam členů dětí a mládeže do 18ti let s uvedením roku narození (seznam lze získat stažením z IS-ČUS – bez rodných čísel – necháte pouze datum narození)

 

 

 3. krok - PROJEKT

 

Nyní kliknete v horní liště na Projekty – objeví se zelené políčko Založit nový projekt – vypíšete název programu  - Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech – název uložíte

V nabídce projektů pak kliknete na tlačítko EDITOVAT – ZDE VYPLNÍTE VŠECHNA POLÍČKA VLEVO – Ekonomika žádosti, Členská základna, Sport

 

POZOR – NUTNÉ VYPLNIT I NEPOVINNÁ POLE!!!!!

 

Sport pouze pro TJ  - uveďte druhy sportů  - např. : fotbal – 37(počet dětí),

                                                                                   Lyžování  - 22,….

Sport pouze pro SK – pro jednooborové kluby

Pozor u členské základny – musí být uveden  minimální členský příspěvek  100,- na jedno dítě. Nesplnění této podmínky je důvod k vyřazení žádosti!

- Nutné uvést  počet Děti a mládež, která cvičí minimálně 2 x týdně v průběhu školního roku a navíc se pravidelně účastní sportovních soutěží  (nepovinné) – tento údaj VYPLŇTE!!!

 

 4. krok - ŽÁDOST SE POSÍLÁ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SE VŠEMI PŘÍLOHAMI

 

VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST  - doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka se žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

  

                 ,, DOTACE – PROGRAM VIII “

 

 Datum odeslání! - Žádost musí být odeslána do 30. listopadu 2016 a mohou ji podat všechny SK/TJ, které mají alespoň 12 členů mladších 18 let, vykonávají sportovní činnost po dobu nejméně 2 roky v den podání žádosti a vedou účetnictví dle zákona o účetnictví (vedení podvojného účetnictví není podmínkou). Pro rok 2017 budou použity údaje o členské základně spolku ke dni podání žádosti.

 

 5. krok - AKCEPTOVÁNÍ ŽÁDOSTI!

  

 Důležité upozornění:

 

Po odeslání žádosti obdržíte informaci o navržené částce z MŠMT, kterou je potřeba pro získání této dotace akceptovat a souhlas odeslat NEJPOZDĚJI do 30ti dnů  po obdržení informace zpět na MŠMT.

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář