Plzeňská sportovní unie se Vám představuje

Plzeňská sportovní unie byla založena v květnu roku 1994 jako občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Stala se tak servisní organizací pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v organizačním začlenění Českého svazu tělesné výchovy - ČSTV. Od 27.4.2013 ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS).

PSU má licenci ČUS jako regionální sdružení pro Plzeň a obce v územně správním začlenění do okresu Plzeň - město. 

 

Plzeňská sportovní unie ve spolupráci se Servisním centem sportu ČUS Plzeň - město (pobočný spolek ČUS) zajišťuje pro své sdružené subjekty kompletní sportovní servis, koordinuje činnost jednotlivých sportovních svazových aktivit, metodicky pomáhá tělovýchovným jednotám a sportovním klubům v oblasti ekonomické, legislativní a organizační a především prosazuje zájmy a potřeby svých sdružených subjektů a zajišťuje kompletní informační servis v oblasti sportovních činností pro širokou veřejnost. Poskytuje podporu a poradenství při administraci neinvestičních dotací - zejména programů MŠMT.

 

Činnost Servisního centra sportu ČUS Plzeň - město je podporována MŠMT.


Plzeňská sportovní unie v současné době eviduje již více než 41.000 členů, kteří provozují na 60 různých druhů sportu. Každý ze 184 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, registrovaných v PSU je samostatným právním subjektem, tedy občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jejich činnost je organizována a řízena podle vlastních stanov. Z celkového počtu evidovaných členů v PSU je registrováno na 12.000 dětí a mládeže (do 18 let) a dalších více než 10.000 mladých lidí je ve věku do 26 let. Tedy více než polovina všech členů jsou děti a mládež v problematickém věku. PSU a SCS, společně s jednotlivými kluby, se snaží nejen pro tyto členy, ale i pro širokou veřejnost, zajistit co nejlepší podmínky ke sportovní činnosti.

Plzeňská sportovní unie je největší organizací svého druhu v Plzeňském kraji a to nejen co do počtu členů, ale i podle počtu, velikosti a významu sportovních zařízení. 

Stanovy PSU

Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2019 SCS Plzeň - město


Soubory ke stažení


Nemožnost konání valné hromady spolku


Vzor jednacího řádu per rollam


Vzor jednacího řádu per rollam_volební valná hromada


Návod na převod sportovců a trenérů z IS ČUS do Rejstříku NSA


Návod na aktualizaci členské základny v IS ČUS


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu